อินเทอร์เน็ต

04/10/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ ชั้น ๗ โซน A รวมพื้นที่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
04/10/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
06/11/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]