ห้องสมุดราชมงคลธัญบุรี

08/11/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมชมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” กิจกรรมประดิษฐ์กระทงวัสดุจากธรรมชาติ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
07/11/2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมประดิษฐ์กระทง อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลาก […]
01/11/2022

พิธีเปิดงานนิทรรศการ “สนุกกับเคมีมหัศจรรย์ ” จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
27/10/2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมประดิษฐ์กระทง อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลาก […]
25/10/2022

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สนุกกับเคมีมหัศจรรย์” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]