รายงานผลการดำเนินงาน

13/03/2024

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รอบที่ 1 ปี 2567

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
15/09/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
15/09/2023

รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
21/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
16/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
15/09/2022

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รอบที่ 2 ปี 2565

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ […]
15/09/2022

รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 : นางสาวณฐิกา ขัติวงษ์

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]
08/08/2022

รายงานผลการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รายงานปี 2565

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ชื่ […]