ราชมงคลธัญุบุรี

29/01/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการนำเสนอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันภัยไซเบอร์

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
21/09/2023

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในงานทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธ […]
19/09/2023

งานพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
19/09/2023

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 37

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ […]
13/09/2023

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2566

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
13/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
13/09/2023

ต้อนรับมหาวิทยาลัยบูรพา นายบัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางทะเล เยี่ยมชมบริการห้องสมุด

นางสมใจ วงค์บุญรอด หัวหน้า […]
05/09/2023

การอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยเทคนิค LEAN และ KAIZEN”

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
04/09/2023

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) อบรม MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]