ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในงานทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566