ระบบออนไลน์

22/12/2020

ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ LMS (Learning Management System)

เป็นระบบจัดการเรียนการสอนใ […]
30/09/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ iQNewsClip และ NewsCenter จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
07/11/2017

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศ (D&B Hoovers) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข […]