มธร.ธัญบุรี

05/03/2021

หน่วยร่วม‘มทร.ธัญบุรี’ตบเท้าเข้าร่วมปีที่5 สสว. คาดปี 64 ฟื้นฟูเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้านบาท

สสว. เปิดเวทีชี้แจงการดำเน […]
10/11/2020

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
03/09/2020

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft

  วันที่ 2 กันยายน 25 […]
02/09/2020

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม WALAI Autolib Ultimat

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการพ […]
02/09/2020

การอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X9

ภาพบรรยากาศการอบรมการจัดกา […]
02/09/2020

การอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งา […]
02/09/2020

โครงการอบรมอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
24/08/2020

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ […]
24/08/2020

โครงการอบรมอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]