พนักงานมหาวิทยาลัย

27/02/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
09/02/2024

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโ […]
07/09/2021

ขอแสดงความยินดี นายวันชัย แก้วดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดี กับพนักงาน […]