ผู้อำนวยการ

02/05/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมศูนย์บริการความรู้ (CKC) เยี่ยมชมสถานที่และพบปะพูดคุยกับอาจารย์และบุคลากร ศูนย์บริการความรู้ (CKC) ศูนย์รังสิต มทร.ธัญบุรี 

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
27/01/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อ […]
04/11/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]