ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท […]
03/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท […]
16/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม lecture hall จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
16/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิกขั้นสูง จำนวน ๕๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/08/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจัดการเสียงและภาพประชุมออนไลน์ จำนวน ๓ ชุด (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
24/08/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนประชุมแบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด (สวส.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
24/08/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจัดการเสียงและภาพประชุมออนไลน์ จำนวน ๓ ชุด (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
20/02/2019

ซื้อชุดฝึกฝนโปรแกรม MOS Certificate จำนวน ๓ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
18/01/2019

จัดซื้อชุดข้อสอบ Password English Test จำนวน ๕๐๐ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]