ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับพัฒนาระบบฐานข้อมูล จำนวน ๓ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง