นักศึกษา

22/04/2022

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

Microsoft Azure คือ Platfo […]
08/11/2021

ประชาสัมพันธ์แจก Code Premium เพิ่มความจุสำหรับ TeraBox เป็น 2 TB สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์แจก Code Prem […]
18/03/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่น 1 (6-7มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
16/11/2020

Standard Software Application Policy นโยบายการใช้งานซอฟต์แวร์มาตรฐาน

Standard Software Applicat […]