ต้อนรับ

22/09/2023

อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องระบบเซิร์ฟเวอร์ การเดินและติดตั้งไฟเบอร์ออฟติกในองค์กรขนาดใหญ่

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
03/07/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักประกันสังคม

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566  ผศ. […]
12/06/2023

ต้อนรับ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เยี่ยมการจัดฝึกอบรม IC3 ให้กับบุคลากร กองกลาง มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
08/06/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Institute of Technical Education College East ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
29/05/2023

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
29/05/2023

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]