ต่ออายุฐานข้อมูล

16/12/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุฐานข้อมูล Science Direct eBooks Collection-Evidence Based Selection จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
17/11/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล Turnitin จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
29/09/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ต่ออายุฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ IQNewsClip และ NewsCenter จำนวน ๑ ระบบ(สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]