ด้านทักษะดิจิทัล

27/03/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่น 3 (20-21 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
18/03/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่น 2 (13-14 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
18/03/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่น 1 (6-7มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
10/11/2020

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]