ซื้อหนังสือพิมพ์

03/10/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
03/10/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
30/09/2022

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๑ รายการ (สวส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
30/09/2022

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (สวส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
15/10/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
11/10/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
08/10/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
08/10/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
06/11/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]