ซื้อครุภัณฑ์

28/12/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบควบคุมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
10/05/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม lecture hall จำนวน 1 ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
01/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ(ระบบพอใจ) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
31/07/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมพัฒนาทักษะการนำเสนอสมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]