กิจกรรม

09/04/2024

สวส. มทร.ธัญบุรี ส่งเสริมพื้นที่การกิจกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิด ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
13/03/2024

การประชุมหารือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
08/02/2024

กิจกรรมการแสดงดนตรีสด และการร้องเพลง กิจกรรม “ดนตรีริมน้ำ” ครั้งที่ 2 “RIM NAM MUSIC Fest. Season#2”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]