การพัฒนาสื่อ Infographic

30/04/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
25/04/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
23/04/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]