การประชุม

05/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี การประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
22/06/2023

ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในส่วนของภาควิชา) มทร.ธัญบุรี

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์แล […]
21/06/2023

ประชุมการจัดทำเว็บไซต์สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี ใหม่

บุคลากร สำนักจัดการทรัพย์ส […]
03/04/2023

ประชุมวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ

ประชุมวางแผนปรับปรุงเว็บไซ […]