การประชุม

12/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา […]
12/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
11/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประธานการประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 9/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
11/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมและความรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
05/06/2024

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรมของฝ่ายฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริการวิชาการและข้อมูล […]
23/05/2024

 รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
16/05/2024

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
14/05/2024

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรมของฝ่ายฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริการวิชาการและข้อมูล […]
09/05/2024

การประชุมผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]