บริการด้าน IT หรือการใช้งานระบบต่าง ๆ

บริการด้าน IT (งาน Help และ Network) หรือการใช้งานระบบต่าง ๆ

09/12/2022

ประกาศด่วนแจ้งตัดถ่ายระบบอินเทอร์เน็ต (ศูนย์รังสิต)

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
25/11/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Firewall

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
27/09/2022

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 ครั้งที่4

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของ […]
05/07/2022

การเข้าใช้งานระบบ E-mail Rmutt สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

การเข้าใช้งานระบบ E-mail R […]
15/06/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ DNS

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
07/06/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ROUTER

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
25/05/2022

โครงการ Notebook เพื่อการศึกษา สำหรับอาจารย์ บุคลากร มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2565

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของ […]
06/05/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ DHCP, DNS

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]