รับสมัครเข้าร่วมอบรม

05/04/2023

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์สำหรับบุคลากรกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน ของมทร.ธัญบุรี

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมโครงการ […]
21/04/2021

ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิในการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

ขอเชิญนักศึกษาที่มีสิทธิใน […]
09/08/2020

(จำนวนที่นั่งเต็ม) โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันน […]
25/05/2020

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วม […]
25/11/2019

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเม […]
11/04/2019

(ปิดรับสมัคร) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”

(ปิดรับสมัคร) การสร้างอินโ […]
07/01/2019

การคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯในโครงการ MOS และ TDCC(ACA) 2019

การคัดเลือกเป็นตัวแทนของมห […]
30/04/2018

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ การสร้างงานนำเสนอ และพัฒนาเว็บบล็อกส่วนบุคคล

  เพื่อพัฒนาศักยภาพให […]
20/03/2018

ขอเชิญบุคลากรภายในเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ 24-26 เมษายน 2561

****สถานะจำนวนที่นั่ง : เต […]