รายงานการเข้าถึงข้อมูลจาก Fanpage มหาวิทยาลัย

23/08/2021

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage มหาวิทยาลัย (เม.ย.64-มิ.ย.64)

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage […]
23/08/2021

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage มหาวิทยาลัย (ม.ค.64-มี.ค.64)

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage […]
20/08/2021

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage มหาวิทยาลัย (ต.ค.63-ธ.ค.63)

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage […]
01/04/2021

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage มหาวิทยาลัย (ต.ค.63-ก.พ.64)

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage […]