Design

24/01/2024

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หลักสูตร “เทคนิควิธีไช้งาน canva เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอให้น่าสนใจ” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
12/01/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการนำเสนองานด้วยรูปแบบโปสเตอร์และการทำ Infographic ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสด […]
11/01/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการนำเสนองานด้วยรูปแบบโปสเตอร์และการทำ Infographic ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสด […]
17/11/2022

เอกสารประกอบการอบรม : โครงการอบรมอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint

ไฟล์ตัวอย่างการทำ Workshop […]
31/10/2022

สร้างตัวอักษรให้น่าสนใจและมีมิติ ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016

วิธีการสร้างตัวอักษรให้น่า […]
13/07/2021

รายผลการดำเนินงาน (Work from Home) ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงาน (Work f […]
06/07/2021

รายผลการดำเนินงาน (Work from Home) ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

สรุปผลการดำเนินงาน (Work f […]
09/08/2019

ผลงานการออกแบบและจัดบูทงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’61 Open House ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต […]
05/11/2018

ผลงานการออกแบบคอลัมน์ในนิตยสาร ของมหาวิทยาลัย Year plan 2018

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]