โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (Form Gen Z to be CEO)

08/06/2023

บรรยากาศโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 11) วันที่ 8 มิถุนายน 2566

บรรยากาศการอบรมโครงการกระจ […]
07/06/2023

บรรยากาศโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 11) วันที่ 7 มิถุนายน 2566

บรรยากาศการอบรมโครงการกระจ […]
06/06/2023

ผู้อำนวยการและผู้บริหารร่วมงานพิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 11)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
27/04/2023

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม ร่วมประชุมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (Form Gen Z to be CEO) 

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่ […]