แจ้งด่วนปิดปรับปรุงระบบ

14/02/2024

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Firewall

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
06/10/2023

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Firewall

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
12/01/2023

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Firewall

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
09/12/2022

ประกาศด่วนแจ้งตัดถ่ายระบบอินเทอร์เน็ต (ศูนย์รังสิต)

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
25/11/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Firewall

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
15/06/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ DNS

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
07/06/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ROUTER

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
06/05/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ DHCP, DNS

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
31/03/2022

ประกาศแจ้งด่วนปิดปรับปรุงระบบ DHCP, DNS

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]