เทคนิคการสร้างงานนำเสนอ

03/12/2018

หลักสูตร เทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

โครงการอบรมการพัฒนา E-Lear […]
30/05/2018

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตรเทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาค […]
16/01/2016

ภาพการอบรม เทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013

ภาพการอบรมโครงการ เทคนิคกา […]