ห้องเรียนออนไลน์

07/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
04/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
10/02/2016

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) 59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
02/02/2016

บริการ Elearning

ห้องเรียนและสื่อการสอนออนไ […]