ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

25/03/2024

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
11/03/2024

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน จำนวน ๘ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
11/03/2024

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการแผ่นข้อมูล UHF RFID จำนวน 5,000 ชิ้น (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
04/12/2023

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาจาก De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมห้องสมุด

ต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะเทค […]
01/09/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
12/07/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมการตอบแบบสำรวจการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางว […]
16/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำนวน ๖๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
22/03/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๔๐๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
05/01/2023

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุด

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]