สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11/04/2024

งาน “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
09/04/2024

สวส. มทร.ธัญบุรี ส่งเสริมพื้นที่การกิจกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิด ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
05/04/2024

ความประทับใจของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศไทย

ความประทับใจของนักศึกษาที่ […]
03/04/2024

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติราชการและทบทวน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
28/03/2024

การคัดเลือกตัวแทน มทร.ธัญบุรี แข่งขัน The 2024 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
26/03/2024

การสอบคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไปแข่งเวทีโลกที่สหรัฐอเมริกาในโปรแกรม MOS WC และ ACP WC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระ […]
25/03/2024

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
21/03/2024

การประชุมรายงานผลการ VA Scan และประเมินความเสี่ยงของระบบ ISO ร่วมกับทีมที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
19/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาร่วมแข่งขัน Thailand Design Creator Competition ติด Top 30 TDCC 2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]