สายสนับสนุน

06/03/2024

ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
27/02/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
16/09/2021

ขอเเสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สายสนับสนุน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

ขอเเสดงความยินดีกับบุคลากร […]
09/08/2020

(จำนวนที่นั่งเต็ม) โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันน […]