ศูนย์นวัตกรรมและความรู้

27/11/2023

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมประชุมกับอธิการบดี มหาวิทยาลัย Hof University of Applied Science

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
11/10/2023

การประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงอาคารเรียนรวมปฏิบัติการ 13 ชั้น และ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall)

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
18/07/2023

โครงการอบรมและประเมินสรรถนะบุคคล ตามมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Certification รุ่นที่ 2

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มห […]
04/07/2023

โครงการอบรมและประเมินสรรถนะบุคคล ตามมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Certification รุ่นที่ 1

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มห […]