ราคากลาง

20/02/2019

ซื้อชุดฝึกฝนโปรแกรม MOS Certificate จำนวน ๓ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
18/01/2019

จัดซื้อชุดข้อสอบ Password English Test จำนวน ๕๐๐ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
03/01/2019

จ้างจัดทำข้อมูลข่าวภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
27/11/2018

จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
26/02/2018

ประกาศราคากลาง ชุดข้อสอบ IC3 Certificate รูปแบบ Site License จำนวน 3,000 ชุด

ชื่อโครงการ  ชุดข้อสอบ IC3 […]
07/11/2017

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสด […]
07/11/2017

ประกาศราคากลาง ชุดข้อสอบ IC3 Certificate รูปแบบ Site License จำนวน 8,000 ชุด .

ประกาศราคากลาง ชุดข้อสอบ I […]
07/11/2017

ประกาศราคากลาง ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamics AX เวอร์ชั่น 2012 จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง ต่ออายุลิขส […]
07/11/2017

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลจัดทำบรรณานุกรม EndNote จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข […]