ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน

08/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HR Back office)

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา […]
24/05/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back Office)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
11/08/2021

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]