มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25/03/2024

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
21/03/2024

การประชุมรายงานผลการ VA Scan และประเมินความเสี่ยงของระบบ ISO ร่วมกับทีมที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
19/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาร่วมแข่งขัน Thailand Design Creator Competition ติด Top 30 TDCC 2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
19/03/2024

การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรม ฝ่ายบริการวิชาการและข้อมูล

ฝ่ายบริการวิชาการและข้อมูล […]
18/03/2024

การประชุมหารือการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น และศูนย์นวัตกรรมและความรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
18/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
17/03/2024

บรรยากาศตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีประเทศไทย “Thailand Design Creator Competition 2024”

ตัวแทนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี […]
15/03/2024

ติวเข้มโครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน MOS OLYMPIC Thailand Competition และ Thailand Design Creator Competition 2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
15/03/2024

ต้อนรับ He Xian, Executive Director และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]