พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

23/11/2023

ต้อนรับและรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
21/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
20/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับและรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
17/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]