ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

17/07/2023

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ จัดอบรมวิธีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2566

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต […]
12/07/2023

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ จัดอบรมวิธีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 10-11 กรกฏาคม 2566

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต […]
22/06/2023

ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในส่วนของภาควิชา) มทร.ธัญบุรี

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์แล […]
21/06/2023

ประชุมการจัดทำเว็บไซต์สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี ใหม่

บุคลากร สำนักจัดการทรัพย์ส […]
17/01/2022

ภาพบรรยากาศการประชุมปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของคณะ ของ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการประชุมปรับปร […]
09/08/2019

ผลงานการออกแบบและจัดบูทงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’61 Open House ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต […]