ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ

19/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
18/01/2024

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
04/12/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2566

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
16/10/2023

การประชุม RMUTT Digital University : ICT Infrastructure and Solution by Huawei Technology

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]