นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

14/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
08/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบวัดและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
06/02/2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการแ […]