ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

30/04/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook V.๒ สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี จำนวน ๑๒๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
16/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำนวน ๖๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
30/08/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) จำนวน ๘๐๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]