ชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และการบริการจำนวน 1 ชุด