ค่าขนส่ง

20/02/2019

ซื้อชุดฝึกฝนโปรแกรม MOS Certificate จำนวน ๓ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
18/01/2019

จัดซื้อชุดข้อสอบ Password English Test จำนวน ๕๐๐ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
03/01/2019

จ้างจัดทำข้อมูลข่าวภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
27/11/2018

จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]