การอบรมเชิงปฏิบัติการ

05/04/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 เมษายน 2565

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบ […]
30/11/2020

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Photoshop/illustrator ห้องประชุมจันทรสุข โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้จ […]
23/07/2019

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562

  จัดโดย สมาคมนักข่าว […]
19/07/2017

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบปกหนังสือ ปกรายงานด้วย Program Illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแ […]