22/03/2024

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวพัชรี ญานสาร) รอบที่ 1 ปี 2567

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
18/09/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวพัชรี ญานสาร) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]
16/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวพัชรี ญานสาร) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]
15/09/2022

รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 : นางสาวพัชรี ญานสาร

รายงานผลการดำเนินงานปฏิบัต […]