15/09/2023

รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
21/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
15/09/2022

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ […]