รายงานผลการดำเนินงาน

18/09/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวพัชรี ญานสาร) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]
15/09/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
15/09/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์พิทักษ์) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]
15/09/2023

รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
21/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
16/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวพัชรี ญานสาร) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]
16/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
30/11/2022

สวส.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้แก่น.ศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธ […]
15/09/2022

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รอบที่ 2 ปี 2565

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ […]