ภาพบรรยากาศการอบรม (ด้านเว็บไซต์/การออกแบบสื่อต่างๆ)

08/05/2023

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ คณะ/หน่วยงาน ของ มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
26/04/2023

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบด้วย CANVA อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิท […]
24/02/2023

ภาพบรรยากาศการอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพของนักศึกษา “ด้านการออกแบบเพื่อสายงานการตลาด ครั้งที่ 2”

ด้วยสาขาวิชาการตลาด คณะบริ […]
21/02/2023

อบรมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจัดทำอัลบั้มภาพ ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต […]
17/02/2023

ภาพบรรยากาศการอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตร “ด้านการออกแบบเพื่อสายงานการตลาด ครั้งที่ 1”

  ด้วยสาขาวิชาการตลาด […]
09/12/2022

ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565

ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่เว็บไซต์ ส […]
30/11/2022

สวส.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้แก่น.ศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธ […]
24/11/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2565

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโล […]
23/09/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ “การออกแบบสื่อ Inforgraphic อย่างมืออาชีพ” คณะบริหารธุรกิจ 23 กันยายน 2565

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิท […]
16/09/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ “การออกแบบสื่อ Inforgraphic อย่างมืออาชีพ” คณะบริหารธุรกิจ 16 กันยายน 2565

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิท […]