ภาพบรรยากาศการอบรม (ด้านเว็บไซต์/การออกแบบสื่อต่างๆ)

05/04/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 เมษายน 2565

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบ […]
23/02/2022

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำคณะภายใน มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรั […]
09/02/2022

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำคณะภายใน มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรั […]
05/02/2022

ภาพบรรยากาศการการอบรมคณะบริหารธุรกิจ หัวข้อ “การใช้ Adobe Illustrator (Ai) และ Adobe Photoshop (Ps) เพื่อสายงานการตลาด” ปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการการอบรมคณะบร […]
02/02/2022

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำคณะภายใน มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรั […]
25/01/2022

ภาพบรรยากาศการประชุมปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของคณะ ของ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศการประชุมปรับปร […]
17/01/2022

ภาพบรรยากาศการประชุมปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของคณะ ของ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการประชุมปรับปร […]
27/10/2021

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อ Infographic (ขั้นพื้นฐาน) สำหรับผู้สอนอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิง […]
18/08/2021

ภาพบรรยากาศการอบรมการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

ภาพบรรยากาศการอบรม เมื่อวั […]
30/11/2020

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Photoshop/illustrator ห้องประชุมจันทรสุข โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้จ […]