ภาพบรรยากาศการอบรม (ด้านเว็บไซต์/การออกแบบสื่อต่างๆ)

10/05/2016

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 20-22 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการพ […]
29/01/2016

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc และสรุปค่าสถิติของแบบสอบถาม

ภาพโครงการอบรม การสร้างแบบ […]
25/01/2016

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม รีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ

ภาพการอบรมโครงการอบรม รีทั […]
25/01/2016

ภาพยากาศอบรมโครงการ การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

ภาพยากาศอบรมโครงการอบรม กา […]
16/01/2016

ภาพการอบรม เทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013

ภาพการอบรมโครงการ เทคนิคกา […]
23/12/2015

ภาพการอบรม การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรม กา […]
04/09/2015

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 26-28 สิงหาคม 2558

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงก […]
08/05/2015

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงก […]
08/05/2015

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงก […]