ภาพบรรยากาศการอบรม (ด้านเว็บไซต์/การออกแบบสื่อต่างๆ)

13/02/2018

ภาพบรรกาศการปฏิบัติงาน “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยทีมเว็บไซต์

ภาพบรรกาศรวมการปฏิบัติงานท […]
20/07/2017

ภาพบรรยากาศอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย Google Application, prezi.com และ captivate 8

ภาพบรรยากาศ สร้างสื่อการเร […]
19/07/2017

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบปกหนังสือ ปกรายงานด้วย Program Illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแ […]
30/05/2017

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม การ […]
18/05/2017

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

โครงการอบรม หลักสูตร การสร […]
19/04/2017

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ (Infographic Design)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งช […]
29/09/2016

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพด้วย Piktochart

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้าง […]
27/09/2016

ภาพบรรยากาศการร่างแบบ – สอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม Workshop Infographic เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2016

สอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตส […]
08/07/2016

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการฝ […]
10/05/2016

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการ social Marketing 29 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการ […]